POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane

Właścicielem jak zarówno administratorem strony jest JOVIDESIGN STUDIO z siedzibą w Noord-Brabant w Holandii, wpisanego do Kamer van Koophandel pod numerem: KvK-nummer 71795200.

Ochrona danych na stronie: www.jovidesign.nl odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

JOVIDESIGN STUDIO szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne, nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są starannie przetwarzane i zabezpieczane. JOVIDESIGN STUDIO spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są zbierane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowe, w którym należy wypełnić odpowiednie pola:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mailowy,
 4. wiadomość.

Dane osobowe są zbierane w przypadku wypełnienia formularza zamówień, które należy złożyć w celu dokonania płatności, są nimi: 

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa firmy (opcjonalnie),
 3. kraj/region,
 4. ulica,
 5. kod pocztowy,
 6. miasto,
 7. numer telefonu,
 8. adres e-mail.

Zgoda na przesyłanie reklam, wpisów do bloga i promocji drogą e-mail

Przez złożenie zamówienia klient wyrażasz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklam, wpisów do bloga oraz promocji drogą e-mail od Jovidesign Studio. Naszym celem jest dostarczanie klientowi wartościowych treści i informacji dotyczących naszych produktów i usług.

Klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody lub zarządzania preferencjami dotyczącymi otrzymywania powiadomień e-mail, klient może skorzystać z opcji dostępnych w linku do dezaktywacji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail, którą otrzymuje od nas, lub skontaktować się z nami pod adresem info@jovidesign.nl.

Inne dane

JOVIDESIGN korzysta ze statystyk i innych narzędzi analitycznych na stronie, aby wykryć błędy i ulepszyć jej działanie. W tym celu badane są dane takie, jak: czas i miejsce przeglądania strony.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, w przypadku kiedy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. JOVIDESIGN STUDIO zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Zmiany lub dodatki są publikowane na tej stronie. Dlatego należy ją regularnie sprawdzać.

Polityka prywatności została spisana i udostępniona 04-06-2018 roku. Wszystkie pytania odnośnie niniejszego dokumentu należy składać na adres: info@jovidesign.nl.

Scroll to Top