Schijndel, Noord Brabant, Holandia
+31 633 880 519
info@jovidesign.nl

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.jovidesign.nl

Dane 

 1. Właścicielem jak zarówno administratorem strony jest JOVIDESIGN STUDIO z siedzibą w Noord-Brabant w Holandii, wpisanego do Kamer van Koophandel pod numerem: KvK-nummer 71795200.
 2. Ochrona danych na stronie: www.jovidesign.nl odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. JOVIDESIGN STUDIO szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne, nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i nie są udostępniane osobą trzecim. Dane osobowe są starannie przetwarzane i zabezpieczane. JOVIDESIGN STUDIO spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe są zbierane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowe, w którym należy wypełnić odpowiednie pola:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mailowy,
 • wiadomość.

Inne dane

 1. JOVIDESIGN korzysta ze statystyk i innych narzędzi analitycznych na stronie, aby wykryć błędy i ulepszyć jej działanie. W tym celu badane są dane takie, jak: czas i miejsce przeglądania strony.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, w przypadku  kiedy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zmiany

 1. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. JOVIDESIGN STUDIO zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Zmiany lub dodatki są publikowane na tej stronie. Dlatego należy ją regularnie sprawdzać.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mailowego : info@jovidesign.nl

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zmienione w dniu 8 lipiec 2018.