Warunki ogólne dla stron internetowych

WARUNKI OGÓLNE WSPÓŁPRACY
JOVIDESIGN STUDIO

STRONY INTERNETOWE

PRACE NAD PROJEKTEM STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa powstanie na podstawie systemu zarządzania treścią WordPress oraz specjalnego edytora.
 2. Czas wykonania strony wynosi maksymalnie do 28 dni, chyba że okoliczności będą wymagać dodatkowego czasu.
 3. Prace nad projektem strony internetowej zostaną rozpoczęte po otrzymaniu minimum 80% zawartości strony internetowej – dotyczy to zarówno tekstu, jak i zdjęć oraz dodatkowych materiałów

TEKST, ZDJĘCIA I MATERIAŁY DODATKOWE

 1. Strona internetowa powstanie na podstawie przesłanych przez klienta materiałów (zdjęć oraz tekstu). Jovidesign Studio nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w przesłanym przez klienta tekście lub innych materiałach. Zmian w tekście projektant dokonuje jedynie za zgodą klienta.
 2. Korekta tekstu wykonywana jest na prośbę klienta i jest liczona jako dodatkowa usługa.
 3. Jovidesign Studio może przygotować tekst na potrzeby strony internetowej na prośbę klienta. Redakcja tekstu jest liczona jako dodatkowa usługa.
 4. Pobierając zdjęcia z Internetu, klient ma obowiązek sprawdzić ich prawa autorskie. Jovidesign Studio nie bierze odpowiedzialności za zamieszczenie na stronie internetowej przesłanych przez klienta zdjęć objętych prawami autorskimi osób trzecich.
 5. Jovidesign Studio ma prawo odrzucić materiały dodatkowe, przesłane przez klienta, gdy nie spełniają wymogów, lub dokonać ich naprawy za dodatkową opłatą, o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.
 6. Jovidesign Studio może skorzystać z własnej bazy zdjęć na prośbę klienta. Wtedy klient ma obowiązek poinformować o oczekiwaniach względem zdjęć. W przeciwnym razie zdjęcia zostaną wybrane według gustu projektanta.

PŁATNOŚĆ

 1. O kwocie i terminie płatności za wykonanie projektu strony internetowej klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem prac w osobnej ofercie drogą e-mailową.
 2. Prace nad projektem strony internetowej zostaną rozpoczęte po zaksięgowaniu płatności: całej kwoty podanej w ofercie lub pierwszej połowy przed rozpoczęciem pracy i drugiej połowy po jej zakończeniu.

DODATKOWE POPRAWKI I ZMIANY

 1. Do projektu strony internetowej można zgłaszać do dwóch poprawek do poszczególnych elementów i sekcji. Poprawki należy przekazać w jednej zbiorczej wiadomości drogą e-mailową: info@jovidesign.nl. Kolejne poprawki są odpłatne.

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA STRON INTERNETOWYCH

 1. Projektant ma obowiązek przekazać klientowi projekt strony internetowej w dobrym stanie, w wyznaczonym terminie, na podstawie wcześniejszych ustaleń, a także ma obowiązek stosować się do warunków ogólnych.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient ma obowiązek przekazać dokładne oczekiwania odnośnie do projektu przed rozpoczęciem pracy, w przeciwnym razie projekt zostanie wykonany według gustu projektanta.
 2. Klient ma obowiązek stosować się do warunków ogólnych.

DOSTAWCA HOSTINGOWY

 1. Po zatwierdzeniu projektu przez klienta strona zostanie umieszczona na hostingu z wybraną domeną, o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.
 2. Dostawca hostingowy zostaje wybrany przez Jovidesign Studio, chyba że klient wskaże inaczej. O dostawcy hostingowym i opłacie za jego usługi klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem prac nad projektem strony internetowej.
 3. Klient zobowiązuje się dokonywać rocznej opłaty za usługę hostingową w ustalonej wcześniej kwocie i terminie. W przeciwnym razie strona internetowa zostanie usunięta z miejsca hostingowego, a tym samym przestanie być widoczna w Internecie.
 4. Nazwę domeny wybiera klient lub Jovidesign Studio na prośbę klienta.

POZOSTAŁE

 1. Jovidesign Studio nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia na stronie powstałe w czasie korzystania ze strony przez klienta lub w wyniku wprowadzonych przez klienta zmian.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy, gdy:
 • projektant nie dotrzymuje terminów;
 • strona internetowa powstała niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami;
 • strona internetowa nie działa prawidłowo.
 1. Projektant graficzny może odstąpić od umowy, gdy:
 • klient nie dokonał płatności za projekt;
 • klient uniemożliwia wykonanie projektu (przez zwłokę w przesyłaniu materiałów, wprowadzanie większej liczby poprawek, niż jest to konieczne i zawarte w umowie). W tym przypadku projektant zachowuje 50% wartości kwoty za wykonanie projektu strony internetowej oraz przekazuje klientowi wykonaną do tej pory pracę w pliku skompresowanym.

KWESTIE PRAWNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporu powstałego na tle zawartej umowy będzie sąd holenderski.

Warunki ogólne dotyczą wszystkich klientów, którzy zdecydowali się zaprojektować stronę internetową razem z Jovidesign Studio. Warunki zostały zaktualizowane w 2022 roku i mogą zostać zmienione.

Wszystkie pytania odnośnie do niniejszych warunków ogólnych należy wysyłać na nasz adres e-mail: info@jovidesign.nl.

Copyright © 2021 Jovidesign Studio | KvK-nr: 71795200 | Polityka prywatności | Warunki ogólne

Shopping Cart
Scroll to Top