Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
+31 633 880 519
info@jovidesign.nl

Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt de principes voor de verwerking van de persoonsgegevens die zijn verkregen via de website www.jovidesign.nl

Gegevens

Zowel de eigenaar als de beheerder van de website is JOVIDESIGN STUDIO met zetel in Noord-Brabant, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: KvK-nummer 71795200.

De gegevensbescherming op de website: www.jovidesign.nl gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de algemeen geldende wettelijke voorschriften en de opslag ervan vindt plaats op beveiligde servers.

JOVIDESIGN STUDIO respecteert het recht op privacy en zorgt voor gegevensbeveiliging.

De persoonsgegevens die op de website worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld, zijn niet zichtbaar voor onbevoegden en worden niet gedeeld met derden. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. JOVIDESIGN STUDIO voldoet aan de vereisten van de wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verzameld als men het contactformulier invult. Op dat formulier dienen de respectievelijke velden te worden ingevuld:

  • voornaam,
  • achternaam,
  • e-mailadres,
  • bericht.

Andere gegevens

JOVIDESIGN gebruikt statistieken en andere analytische hulpmiddelen op de site om fouten te detecteren en de werking ervan te verbeteren. Voor dit doel worden gegevens onderzocht zoals het tijdstip en de plaats waarop de website bezocht wordt.

Gebruikersrechten

De gebruiker heeft het recht om de verwijdering van alle of bepaalde persoonsgegevens te eisen wanneer:

de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;

de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. JOVIDESIGN STUDIO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen of aanvullingen worden op deze site gepubliceerd. Daarom dient deze site regelmatig te worden gecontroleerd.

Als je vragen hebt over deze verklaring van privacybescherming, kan je contact met mij opnemen via het e-mailadres: info@jovidesign.nl.

Deze verklaring aangaande privacybescherming werd gewijzigd op 8 juli 2018.

WhatsApp chat